Informácie o subjekte

ASV AGRONOVA s.r.o.

Púchovská 8, Bratislava, 83106

Právnická osoba

PNE0000046

31394990

31394990

03.02.2016