Informácie o subjekte

Aviation group spoločnosť s ručením obmedzeným vskratke s.r.o.

Zalaba 14, Zalaba, 93707

Právnická osoba

RV24PNE0000063

53090497

53090497

05.04.2024