Informácie o subjekte

Pirelli Slovakia, s.r.o.

Miletičova 23, Bratislava, 82109

Právnická osoba

PNE0000130

35797282

35797282

16.02.2016