Informácie o subjekte

ROTKIV spol. s r.o. Prešov

Košická 22/A, Prešov, 08001

Právnická osoba

PNE0000008

31657605

31657605

01.02.2016