Informácie o subjekte

MEGAKUPA s. r. o.

Čimhová 12, 02712

Právnická osoba

PNE0000191

50410351

50410351

08.08.2016