Informácie o subjekte

RYBÁRIK, s.r.o.

Hradišťská 573, Buchlovice, 68708, Česko

Právnická osoba

RV20PNE0000042

25598643_CZ

25598643_CZ

12.05.2020