Informácie o subjekte

AEROSPOOL, spol. s r.o.

Letisková 10, Prievidza, 97103

Právnická osoba

PNE0000099

30223148

30223148

03.02.2016