Informácie o subjekte

BIOLIFE spol. s r.o.

Matúškovská cesta 884, Galanta, 92400

Právnická osoba

PNE0000132

31431747

31431747

16.02.2016