Informácie o subjekte

Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov

Strojnícka 9, Prešov, 08006

Právnická osoba

PNE0000223

00605956

00605956

18.01.2017