Informácie o subjekte

PNEU STYLE, s.r.o.

Kvačalova 1171/11A, Žilina, 01004

Právnická osoba

PNE0000221

36432318

36432318

03.01.2017