Informácie o subjekte

Scania Slovakia s.r.o.

Diaľničná cesta 4570/2A, Senec, 90301

Právnická osoba

PNE0000119

35826649

35826649

16.02.2016