Informácie o subjekte

ČEMAT, s.r.o.

Ulica E. T. Böhma 1, Martin, 03608

Právnická osoba

PNE0000122

36395552

36395552

16.02.2016