Informácie o subjekte

AMS PLUS s.r.o.

Dvorníky - Včeláre 145, 04402

Právnická osoba

RV16PNE0000036

36699225

36699225

04.08.2016