Informácie o subjekte

Gekkon s.r.o.

Rybničná 30, Bratislava, 83107

Právnická osoba

PNE0000187

35789719

35789719

08.08.2016