Informácie o subjekte

B&B TEAM, s.r.o.

Továrenská 10, Štúrovo, 94301

Právnická osoba

PNE0000026

36567728

36567728

03.02.2016