Informácie o subjekte

Bojkun Trucks, spol. s r. o.

Hažín 176, Hažín, 072 34

Právnická osoba

RV23PNE0000055

54586771

54586771

20.03.2023