Informácie o subjekte

TASY s.r.o.

Mokrá 358, Mokrá-Horákov, 66404, Česko

Právnická osoba

RV21PNE0000003

26936321_CZ

26936321_CZ

01.06.2021