Informácie o subjekte

SCHWARZMÜLLER SR, s.r.o.

Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany, 955 01

Právnická osoba

PNE0000049

31446175

31446175

03.02.2016