Informácie o subjekte

KENZEL s.r.o.

Novozámocká 182, Hurbanovo, 947 01

Právnická osoba

PNE1003955

36540404

36540404

26.10.2020