Informácie o subjekte

Nemček SONES spol. s r.o.

Bulharská 2475/44, Trnava, 91702

Právnická osoba

RV21PNE0000041

36248371

36248371

02.10.2021