Informácie o subjekte

SOR SLOVAKIA, s.r.o.

Rosinská 15A, Žilina, 01008

Právnická osoba

PNE0000181

36390551

36390551

26.07.2016