Informácie o subjekte

Porsche Slovakia, spol. s r.o.

Vajnorská 160, Bratislava, 83104

Právnická osoba

PNE0000044

31362788

31362788

03.02.2016