Informácie o subjekte

MOREAU AGRI, spol. s r.o.

Družstevná 616/13, Madunice, 92242

Právnická osoba

PNE0000173

34126759

34126759

01.07.2016