Informácie o subjekte

ROFITA s.r.o.

Staničná 533, Vráble, 952 01

Právnická osoba

RV22PNE0000047

45680728

45680728

21.02.2022