Informácie o subjekte

Nexen Tire Europe s.r.o.

Bucharova 1314/8, Stodůlky, 15800, Česko

Právnická osoba

PNE1001046

03614131_CZ

CZ_03614131

03614131_CZ

23.04.2019