Informácie o subjekte

UNIVERSE SLOVAKIA s.r.o.

Johanna Vaillanta 3046/3, Trenčianske Stankovce, 91311

Právnická osoba

PNE0000053

31431399

31431399

03.02.2016