Informácie o subjekte

Pneuservis GAJDOŠ, s.r.o.

Hlavná 75, Obyce, 95195

Právnická osoba

PNE0000214

36559636

36559636

14.12.2016