Informácie o subjekte

AGADOS Slovakia, s.r.o.

Dolná 142, Modra, 90001

Právnická osoba

PNE0000016

35789557

35789557

03.02.2016