Informácie o subjekte

INPOS Slovakia, s.r.o.

Ulica za depom 3071/7G, Prievidza, 971 01

Právnická osoba

PNE1004018

36341169

36341169

19.11.2020