Informácie o subjekte

Merida Slovakia s.r.o.

Stavebná 36, Banská Bystrica, 97401

Právnická osoba

PNE0000266

36049191

36049191

13.03.2018