Informácie o subjekte

VITALIT s.r.o.

Moyzesova 4319/7, Liptovský Mikuláš, 03101

Právnická osoba

PNE0000032

36399825

36399825

03.02.2016