Informácie o subjekte

Goodyear Slovakia s. r. o.

Ivánska cesta 30/B, Bratislava, 82104

Právnická osoba

PNE0000012

36002542

36002542

03.02.2016