Informácie o subjekte

SK - PROFI BIKE, s.r.o.

Bakossova 14464/3A, Banská Bystrica, 97401

Právnická osoba

PNE0000171

36032859

36032859

01.07.2016