Informácie o subjekte

APIL, s. r. o.

Cottbuská 6/1369, Košice, 04023

Právnická osoba

RV16PNE0000037

36781819

36781819

04.08.2016