Informácie o subjekte

Iveco Slovakia, s.r.o.

Dúbravská cesta 2, Bratislava, 84104

Právnická osoba

VOZ0000022

35765704

35765704

21.01.2016