Informácie o subjekte

Grand Automotive Central Europe Kft., organizačná zložka Slovensko

Einsteinova 24, Bratislava, 85101, Maďarsko

Právnická osoba

VOZ1002990

52684539_HU

26784373

52684539_HU

12.05.2020