Informácie o subjekte

Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia

Galvániho 17A, Bratislava, 82104

Právnická osoba

VOZ0000024

36858692

36858692

21.01.2016