Informácie o subjekte

Isuzu Sales Deutschland GmbH - organizačná zložka Slovensko

Znievska 10, Bratislava, 85106

Právnická osoba

VOZ0000021

44357001

44357001

21.01.2016