Služba umožňuje vymazať registrovaný subjekt zo zoznamu subjektov registrovaných podľa § 98 zákona č. 79/2015 o odpadoch.