Služba umožňuje urobiť zmeny v údajoch, ktoré zaregistrovaný subjekt uviedol pri žiadosti o registráciu.  Zmenu je subjekt povinný nahlásiť do 30 dní odo dňa vzniku zmeny. Ak si to okresný úrad vyžiada, je potrebné  túto zmenu preukázať.