Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Aktuality

Prihlasovanie na pozíciu riaditeľa Envirofondu predĺžené do 18. septembra

03.09.2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správca štátneho účelového fondu Environmentálny fond so sídlom v Bratislave predlžuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov lehotu na podávanie žiadostí o účasť na výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa Environmentálneho fondu o 10 pracovných dní, t.j. do 18.septembra 2020. Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do 18. septembra 2020 na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava (s označením na obálke VK R EF Bratislava). Rozhodujúcim je dátum ... Čítať viac


Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva má nové vedenie

03.09.2020

Minister životného prostredia Ján Budaj poveril Michala Bakytu, aby v čase neprítomnosti počas čerpania rodičovskej dovolenky Filipa Macháčka  riadil sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva.  Michal Bakyta má dlhoročné skúsenosti v oblasti odpadov. Od roku 2012 pôsobil ako vedúci pracovník v Ponitrianskom združení pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, neskôr ako koordinátor projektu a od roku 2014 ako projektový manažér. Okrem toho sa Michal Bakyta zaoberal aj poradenstvom v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, predchádzania vzniku odpadov a v neposlednom rade aj environmentálnou výchovou.  Čítať viac


Envirorezort stojí na strane verejného záujmu. Zber kuchynského odpadu bude od budúceho roka povinný

05.08.2020

Termín zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu ministerstvo životného prostredia nezmení. Vyplýva to z dnešného rokovania štátnych tajomníkov ministerstva životného prostredia Juraja Smatanu a Michala Kiču so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska. Zabezpečiť občanom miest a obcí zber kuchynského odpadu je pre ministerstvo životného prostredia jedným z dôležitých krokov, ako znížiť skládkovanie. Štátny tajomník ministerstva Juraj Smatana po skončení rokovania povedal: „Ministerstvo životného prostredia nechce byť tým odkladačom termínov, ktorý slúži ako zdroj výhovoriek pred Európskou komisiou, prečo Slovensko neplní svoje povinnosti. Chceme byť ministerstvom, ktoré pomáha ... Čítať viac


Minister Budaj pokračuje v boji so skládkami: Na Gemeri sa skrýva množstvo arzénu

21.07.2020

Minister životného prostredia Ján Budaj bol dnes na pracovnom výjazde v regióne Gemer. Pri tejto príležitosti sa stretol s miestnymi predstaviteľmi a skontroloval skládku toxického odpadu v Nižnej Slanej. Skládka v Nižnej Slanej je v súčasnosti evidovaná ako pravdepodobná environmentálna záťaž, ktorej vznik je spojený s ťažbou rúd v oblasti Spišsko-gemerského Rudohoria. Ako uviedol minister Ján Budaj, podľa odhadov je na skládke umiestnených takmer 5,5 mil. m3 z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov. Ide o jednu z najväčších skládok – environmentálnych záťaží. "V roku 2015 sa tu realizoval podrobný geologický prieskum životného prostredia. Celkovo bolo vymedzených až šesť ... Čítať viac


Minister Budaj navštívil problematické lokality v Trnavskom kraji

03.07.2020

Minister životného prostredia Ján Budaj bol dnes na návšteve Trnavského samosprávneho kraja, kde sa stretol so županom Jozefom Viskupičom a skontroloval najpálčivejšie environmentálne záťaže a problematické lokality. V prvom rade to bola skládka Vlčie hory pri Hlohovci, ktorá patrí medzi najväčšie environmentálne záťaže na Slovensku. Problém s areálom sa ťahá niekoľko rokov. Polícia tam zasahovala napríklad v roku 2018, keď napriek tomu, že skládka bola uzatvorená, zistili ukladanie bežného i nebezpečného odpadu. V súčasnosti nezákonne umiestnený odpad má dať zlikvidovať rezort vnútra. Minister Budaj navštívil aj Sereď, kde si prezrel Niklovú hutu. Od šesťdesiatych rokov minulého storočia ... Čítať viac


100 dní ministra Jána Budaja a reštart Ministerstva životného prostredia SR

29.06.2020

• OBNOVENIE autority ochrany životného prostredia • ZASTAVENIE úpadku slovenskej prírody a biodiverzity • REŠTART odpadového hospodárstva • POKRAČOVANIE boja s korupciou , za slušný štát • LÍDROM zelenej politiky v rámci V4 sa stalo Slovensko • COVID-19: využitá šanca vyzdvihnúť hodnotu prírody • NEXT GENERATION - environmentálny a digitálny most 21. storočia OBNOVENIE autority ochrany životného prostredia Minister Ján Budaj začal svoje pôsobenie tým, že do vládneho vyhlásenia presadil 6 strán „zelených záväzkov“, čo je viac, než sa podarilo kedykoľvek v minulosti. Vďaka tomu sa SR už konečne môže rozlúčiť s nezmyselnými financovanými hnedouhoľnými baňami, aj s plánmi na výstavbu betónových ... Čítať viac


Minister Budaj na envirokontrole v bratislavskom Istrocheme

19.06.2020

Minister životného prostredia Ján Budaj si pozrel areál bývalého Istrochemu v Bratislave, kde sa nachádzajú desiatky rokov neriešené environmentálne záťaže. Spoločne so šéfom Slovenskej inšpekcie životného prostredia Jánom Jenčom začali s kontrolou dodržiavania odpadovej legislatívy, ktorej cieľom je odhaliť, či nedochádza k ďalšiemu zhoršeniu už existujúcich ekologických záťaží v tejto lokalite. Minister Budaj predstavil nového šéfa štátnych geológov zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Stal sa ním dlhoročný expert ústavu Igor Slaninka. Súčasne predstavil zmenu zákona, ktorá znemožní utajovanie geologických prieskumov. Odstraňovanie desiatky rokov neriešených environmentálnych ... Čítať viac


Šéf envirorezortu sa zúčastnil čistenia rieky Bodva

06.06.2020

Minister životného prostredia Ján Budaj sa počas víkendu zúčastnil čistenia rieky Bodva, ktorú zaplavili tony, najmä plastového, odpadu. Čistenie vodného toku je súčasťou pracovných aktivít envirorezortu pri príležitosti pripomenutia si Svetového dňa životného prostredia. Čistenie Bodvy je symbolickým príspevkom ministra, ktorým chce upozorniť na vážnosť problému odpadov. „Všetci sa musíme chytiť práce a vyčistiť Slovensko,“ vyhlásil Ján Budaj,ministerživotného prostredia. Rieka Bodva patrí medzi najčastejšie uvádzané príklady, kedy nezodpovedné nakladanie s odpadom tvorí významnú záťaž pre celý ekosystém. S topiacim sa snehom sa zdvihne hladina vody a rieka splaví odpad zo svojich brehov. ... Čítať viac


Verejné konzultácie k Nariadeniu o preprave odpadu

03.06.2020

Európska komisia oznámila verejné konzultácie k Nariadeniu EP a R (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu, aby získala informácie a výzvy, pokiaľ ide o možnosti revízie súčasného právneho rámca týkajúceho sa prepravy odpadu, ako aj podrobnejšie informácie a stanoviská vnútroštátnych orgánov, odborníkov a súkromných subjektov podieľajúcich sa na preprave odpadu a nakladaní s ním. Pripomienky je potrebné podložiť príslušnými dôkazmi, faktami a údajmi v čo najväčšej možnej miere. Do verejných konzultácií je možné zapojiť sa do 30. júla 2020 vyplnením dotazníka na stránke https://ec.europa ... Čítať viac


Ján Budaj: Spolupráca so župami musí byť intenzívnejšia

26.05.2020

Minister životného prostredia SR Ján Budaj dnes prijal všetkých osem predsedov slovenských samospráv. Na stretnutí rezonovali témy postavenia krajov v procese prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo, posilnenie kompetencií samospráv v zákone o odpadoch, ovzduší, ako aj lepšia spolupráca pri odhaľovaní environmentálnej kriminality.  Na dosiahnutie cieľov uhlíkovej neutrality a pri efektívnej ochrane životného prostredia chce ministerstvo životného prostredia využiť aj reálne poznatky samospráv. „Ochrana národných parkov, život ohrozujúce toxické skládky, či znečistené ovzdušie a voda sa stávajú v očiach verejnosti naliehavými a prioritnými úlohami štátu. Čo je dôležité, že ich ... Čítať viac