Minister Ján Budaj pri príležitosti Černobyľskej havárie: V jadrovej energetike nesmie dochádzať k zatajovaniu informácií

Svet si dnes pripomína 35. výročie Černobyľskej havárie. Nehoda zvýšila obavy o bezpečnosť jadrového priemyslu, spomalila na mnoho rokov jeho expanziu a zároveň nútila sovietsku vládu prehodnotiť mieru utajovania informácií. Zatajovanie informácií a ďalšie opatrenia v oblasti jadrovej bezpečnosti boli témou aj tlačovej besedy ministra životného prostredia Jána Budaja.
"V jadrovej energetike musíme dbať na vysokú mieru otvorenosti. Bývalá vláda však vykročila presne opačným smerom a rozhodla sa informácie pred verejnosťou skrývať,“ uviedol minister Budaj, čím reagoval na kontroverznú poslaneckú novelu zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (účinnosť od 1.10.2019), ktorá obmedzila právo verejnosti na informácie.
Minister už vlani upozornil, že táto skutočnosť neušla pozornosti ani v Európskej únii, keďže Monitorovací výbor Rady ministrov upozornil Slovensko, že sme začali porušovať Aarhuský dohovor. Ten sa zameriava na prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.
„Tento problém už riešime - v súčasnosti je v medzirezortnom pripomienkovom konaní odstránenie poštového a telekomunikačného tajomstva z textu atómového zákona,“ doplnil minister Ján Budaj s tým, že Černobyľská havária preukázala, že pokiaľ ide o jadro, tak sa informačné zlyhania neodpúšťajú.
Minister zároveň oznámil novelizáciu zákona vďaka ktorej bude zakázaný dovoz jadrového odpadu nevyprodukovaného na území SR. „Vítam, že súčasná vláda našla zhodu s politickými partnermi. Odmietame profitovať zo spracovávania rádioaktívneho odpadu z celej Európy“ ukončil minister Ján Budaj.