Novým ministrom životného prostredia je Tomáš Taraba

Ministerstvo životného prostredia SR v novovymenovanej vláde Roberta Fica vedie Tomáš Taraba. Nového ministra životného prostredia a zároveň podpredsedu vlády SR vymenovala do funkcie prezidentka SR Zuzana Čaputová 25. októbra 2023. Ambíciou ministra je riadiť envirorezort odborne, hrdo a najmä slušne. Prioritou bude transparentnosť, efektívne a systémové využívanie finančných prostriedkov na ochranu životného prostredia, ktoré zlepšia kvalitu životného prostredia a prinesú prosperitu slovenského vidieka.
 

Prvé kroky ministra budú zamerané na vykonanie hĺbkového auditu a očistu financovania environmentálnych projektov. „V parlamentných voľbách sme dostali mandát od ľudí, ktorí volajú po zmene aj v oblasti životného prostredia. Chceme chrániť prírodu, chceme skutočnú ochranu životného prostredia, ktorá pomôže slovenskému vidieku a rovnako tak zabráni likvidácii slovenského priemyslu či poľnohospodárstva. Finančné zdroje musia ísť primárne do ochrany prírody a nie do obslužných činností, ktoré s ochranou prírody príliš nesúvisia,“ zdôraznil designovaný minister Taraba. Nový šéf envirorezortu zároveň otvorí otázku riešenia regulácie veľkých šeliem.
Priaznivé životné prostredie je základným právom každého občana, ktoré je dané Ústavou SR. Kľúčovou úlohou šéfa envirorezortu bude preto určiť najdôležitejšie priority v oblasti tvorby environmentálnej politiky, ochrany životného prostredia a zapracovať ich do programového vyhlásenia pronárodnej vlády.
Slovensko má navyše veľký investičný dlh v budovaní vodárenskej infraštruktúry. „Niekoľko stoviek obcí na Slovensku nemá vybudovanú kanalizáciu, jednou z výziev bude preto okamžite naštartovať investície do podpory projektov samospráv a podpory budovania vodárenskej infraštruktúry, ktoré pomôžu ľuďom na vidieku aj ochrane životného prostredia,“ vysvetlil Taraba.
Tomáš Taraba je absolventom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vedomosti v podnikovom manažmente rozvíjal na Univerzite v Regensburgu. Rovnako tak vyštudoval politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Plynule hovorí po nemecky, anglicky či po francúzsky.