Taraba spúšťa súťaž na likvidáciu PCB sudov v Chemku Strážske

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba dnes podpísal dokumenty na vyhlásenie medzinárodného tendra na zneškodnenie 150-tich ton nebezpečných odpadov obsahujúcich toxické PCB látky v lokalite podniku Chemko Strážske. Toxické látky by mali byť zneškodnené do dvanástich mesiacov od ukončenia verejnej súťaže a uzavretia zmluvy s úspešným dodávateľom.

Vyhlásenie medzinárodného tendra je podľa šéfa envirorezortu výsledkom aktívnej a otvorenej spolupráce s odborníkmi Ministerstva vnútra SR s cieľom splnenia úloh vyplývajúcich z januárového uznesenia vlády v Kamenici nad Cirochou. „Éra nekompetentnosti štátu a jeho predstaviteľov, ktorí sa chodili fotiť k toxickým PCB sudom, ale pre ich likvidáciu neurobili žiaden konkrétny krok, sa skončila. Začíname splácať dlh voči ženám, matkám a deťom na Zemplíne, ktorí si zaslúžia zdravší život, životné prostredie a lepšiu životnú úroveň,“ zdôraznil Taraba.
Vyhláseniu verejného obstarávania predchádzali prípravné trhové konzultácie s viacerými potenciálnymi dodávateľmi. Poznatky a získané informácie v priebehu konzultácií boli dôležitým podkladom pre prípravu podmienok súťaže a samotného postupu verejného obstarávania. Ministerstvo zvolilo postup tzv. užšej súťaže vzhľadom na skutočnosť, že viacerí potenciálni dodávatelia vzniesli požiadavku na podrobnú obhliadku lokality a odobratie vzoriek pre vypracovanie čo najkvalifikovanejšej ponuky.
Užšia súťaž je vyhlásená pre neobmedzený počet dodávateľov, pričom konečnú ponuku budú môcť predložiť dodávatelia spĺňajúci kvalifikačné predpoklady osobného postavenia a technickej spôsobilosti. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a odkaz na kompletné súťažné podklady budú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie v najbližších dňoch.
Envirorezort chce v ďalšom kroku vykonať geologický prieskum tejto environmentálnej záťaže, ktorý bude financovaný s eurofondov v rámci Programu Slovensko. Súbežne envirorezort začne pripravovať verejné obstarávanie na odstránenie ďalších približne 5 000 sudov s nebezpečným PCB odpadom z tzv. Teplárne. Výsledky geologického prieskumu následne umožnia nastaviť komplexný sanačný projekt celej lokality. Realitou podľa Tarabu zostáva, že bez dobudovania dodatočných kapacít na zneškodňovanie envirozáťaží, sa Slovensko v tomto smere nikam neposunie.