Ministerstvo životného prostredia vykúpilo ďalšie pozemky pod envirozáťažou Vrakuňa

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba sa dohodol s majiteľmi pozemkov v bezprostrednej blízkosti skládky v bratislavskej Vrakuni na ich odkúpení. Envirorezort tak po intenzívnych rokovaniach s vlastníkmi pozemkov uzavrel kúpne zmluvy na odkúpenie takmer 7 300 štvorcových metrov pozemkov do vlastníctva štátu s dvomi spoločnosťami za vyše 113-tisíc eur.

Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu dobiehame neschopnosť Budaja, ktorý vlastnou vinou nevyvlastnil pozemky pod envirozáťažou. „Predošlé vedenie rezortu pod Budajom nezaplatilo načas poplatok za vyvlastnenie pozemkov, čím spôsobili odklad projektu sanácie. Súčasné vedenie envirorezortu uskutočňuje aktívne kroky na vyhodnotenie celkovej právnej a finančnej situácie ohľadom riešenie situácie s envirozáťažou vo Vrakuni,“ zdôraznil Taraba.
Kúpna cena pozemkov, ktoré ministerstvo nakúpilo od spoločností JAN.SON, s.r.o. a FISEBI, s.r.o., bola odvodená od znaleckého posudku, ktorý v septembri minulého roka vypracovala Slovenská technická univerzita v Bratislave.