Taraba: Do dvoch mesiacov predstavíme riešenie úplnej likvidácie environmentálnej záťaže vo Vrakuni

Projekt spočívajúci v zakonzervovaní chemického znečistenia pod starou skládkou v bratislavskej Vrakuni je v súčasnom právnom a technickom nastavení nerealizovateľný. Ministerstvo životného prostredia SR preto do dvoch mesiacov predstaví systémové riešenie spočívajúce v úplnej likvidácii toxickej environmentálnej záťaže v blízkosti Žitného ostrova. Rozhodla o tom dnes vláda SR na podnet podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.

Podľa šéfa envirorezortu je projekt enkapsulácie v súčasnom právnom a technickom nastavení nerealizovateľný. „Budajovci nevyvlastnili pozemky, pretože včas nevyplatili poplatok a nevypísali povinnú alokáciu zdrojov z peňazí z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Tieto peniaze tak nenávratne prepadli. Navyše, dodatok podpísaný úradníckou vládou, ktorý predĺžil realizáciu diela o ďalších 54 mesiacov, vytvára predpoklad pre výrazné krátenie možných zdrojov z eurofondov. Za daných finančných a právnych rizík sa vláda stotožnila s tým, že projekt je veľmi rizikový a môže vážne ohroziť verejné zdroje, nakoľko v projekte sa pôvodne nerátalo s výraznou finančnou angažovanosťou štátu,” vysvetlil Taraba.
Vládny kabinet preto rozhodol, že projekt enkapsulácie sa v súčasnom nastavení nebude realizovať a zaviazal podpredsedu vlády v priebehu najbližších dvoch mesiacov predstaviť nové riešenie na trvalú likvidáciu starej environmentálnej záťaže.
Na rokovaní vlády zároveň ministerstvo informovalo vládu o priebehu pokračovania výkupu pozemkov v bezprostrednej blízkosti skládky vo Vrakuni. Envirorezort v uplynulých dňoch uzavrel zmluvy na odkúpenie takmer 7 300 štvorcových metrov pozemkov do vlastníctva štátu s dvomi spoločnosťami za cenu určenú znaleckým posudkom presahujúcu 113-tisíc eur, čo je nevyhnutným predpokladom pre realizáciu trvalej sanácie envirozáťaže vo Vrakuni.