Autorizácia na spracovanie starých vozidiel

MAVEBA spoločnosť s ručením obmedzeným

Železničiarska 6, Hanušovce nad Topľou, 09431

MAVEBA, s.r.o. Železničiarska 6, Hanušovce nad Topľou, 09431, okr. Vranov nad Topľou

36480428

36480428

ASPR24STV00037

Spracovanie starých vozidiel

06.02.2024

05.02.2029

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
16 01 04 staré vozidlá N
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O