Autorizácia na spracovanie starých vozidiel

CARS IQ, spol. s r.o.

Žilinská 112, Piešťany, 92101

CARS IQ, spol. s r. o. Žilinská 112, Piešťany, 92101

36227366

36227366

192/A/10-3.3

Spracovanie starých vozidiel

30.12.2014

13.05.2025

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
16 01 04 staré vozidlá N
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O