Autorizácia na spracovanie starých vozidiel

Auto MAX Šurany s.r.o.

Jánošíkova 23, Šurany, 942 01

Auto MAX Šurany, s.r.o. Družstevná 5, Šurany, 94201, okr. Nové Zámky

48234401

48234401

236/A/16-3.3

Spracovanie starých vozidiel

13.01.2016

12.01.2026

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
16 01 04 staré vozidlá N