Autorizácia na spracovanie starých vozidiel

DE-S-PE, s.r.o.

Gorkého 3, Bratislava, 811 01

DE-S-PE, s.r.o. odštepný závod Prievidza Sebedražská 2, Prievidza - Prievidza I. Staré Mesto, 97101

31629113

31629113

ASPR23STV00030

Spracovanie starých vozidiel

25.08.2023

24.08.2028

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
16 01 04 staré vozidlá N
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O